Psychologische hulp Noordoostpolder

psycholoog

Soon Young Choi

Over Madang

Als ik denk aan de plek waar ik het liefste wil zijn, dan zie ik “Madang” voor me. Waar ik ben opgegroeid in Korea, Madang is een kleine binnenplaats vlakbij je huis, waar de kinderen de hele dag spelen. Het is ook een plek waar mensen op elk moment van de dag terloops langskomen om te praten en te lachen. Vaak staat er een grote oude boom gekroond met wat vogelnesten die een rustgevende schaduw werpen op die plek waar de zon de hele dag schijnt en waar de kinderen naar hartenlust spelen.

Toen ik erover nadacht wat de ideale plek voor mijn therapiepraktijk zou zijn, stelde ik me deze plek voor. Een zorgeloze speelplaats, rustgevend maar ook opwindend, waar je niet kunt wachten om met je vrienden naar toe te gaan. 

Ja, het zou een plek moeten zijn die je brengt naar de tijd waar je onschuldig kind was, waar liefde bestaat zonder voorwaarden, waar alles aanwezig is om op een avontuurlijke manier je eigen ziel te verkennen. 

In mijn praktijk wil ik die plek, die speelplaats, aanbieden, waar liefde en veiligheid heerst. Waar je met open en onbevangen ogen het vrije kind in jezelf weer kan herontdekken.

Nadat ik Madang uit mijn jeugd had verlaten, ging ik verder met het avontuurlijke leven waarvan ik altijd al gedroomd had. De wereld rondreizen als een vluchtstewardess, wonen in grote steden over de hele wereld en de vreugde maar ook het ongemak ervaren die horen bij de complexiteit van het leven. Ik heb de spontane uitbraak van een oorlog op een vreedzame zomer ochtend in Kuweit meegemaakt, waardoor ik maanden in militaire onderdrukking heb geleefd. Ook het ervaren van het verdriet en de pijn van het verliezen van een geliefde. Het verdriet en de angst om alleen te zijn, stelde me ook in staat om het pad van persoonlijke groei te bewandelen en zorgde ervoor dat ik mezelf zag als degene die ik echt ben. En als ik het pad van mijn leven zie, dan zie ik ook dat ik nog altijd wakker word met de opwinding van het kind in de ochtend, gelukzalig met zingende vogels. En dan realiseer ik me dat ik de Madang altijd met me mee droeg in mijn hart.

Tot mijn vreugde open ik mijn Madang in ‘De Bron’ in Kraggenburg, de vluchthaven met de oude Vuurtoren, een van de mooiste, meest serene plekken die ik in Nederland heb gezien. De Bron is een holistisch genezingscentrum verzorgd door Johan, een vriendelijke en wijze man, die daar zelf verschillende soorten van heling biedt. Het is een plek van rust en veiligheid om de weg naar je eigen innerlijke zelf weer terug te vinden.

Graag help ik je daarbij en ben je welkom op mijn Madang in De Bron. Hier kunt u ook terecht zonder verwijzing van de huisarts. Binnen een week kunt u al komen voor een intake gesprek. 

 

Werk met mij

Bij mijn therapievorm is de kwaliteit van de relatie tussen de therapeut en de client van wezenlijk belang. In deze relatie gebruik ik mijn eigen intuitie als belangrijkste gereedschap.
Om die reden zal de eerste sessie altijd het karakter hebben van een verkenning van beide kanten over de vraag of wij samen het gestelde doel van de therapie kunnen bereiken. Deze eerste kennismaking geef ik altijd gratis.

English:

About Madang

Whenever I think of the place I want to be most, I see “Madang” in front of my eyes. Where I grew up in Korea, Madang is a small court yard belong to a house, children plays there all day-long. It is also a place people drop by or gather together casually to talk & laugh anytime of the day. Usually there is a big old tree crowned with few birds nest to give restful shade, nonetheless the Sun shines all day, and children plays on to their hearts desire,,

When I was thinking about having my own place for therapy, I started to envision “Madang”, the most restful but exciting, peaceful but full of endless fun, care-free play ground where me & all my friends couldn’t wait for the morning to get out there.
Yes, it should be a place happy to go back to be innocent children, experience love without conditions, explore all possibilities with adventurous spirit.
In my practice, I thought, I would like to offer that love & safety of that court yard I used play, Madang ; it is a place eager to rediscover free child inside us.

After I left Madang of my childhood, I went on to live the expansive life I dreamt. Traveling the world as a flight stewardess, living in the capital cities of the world, observing the all the glory & uproar that belong to the complexity of life.
Lived through a sudden war breaking out one peaceful Summer morning in Kuwait, being sieged under military occupation for months.
Also experienced deeply tormenting anger and pain of loosing a loved one to death who was the very fundament of my existence. This immense grief & fear of being alone also enabled me to walk on the path of personal growth & made me to see myself for who truly I am.
As I walk on the deep forest of time now, I noticed that I still wake up with excitement of child in the morning, blissfully happy with birds singing, I realize that I carried the Madang with me all along in my heart.

To my delight, I am opening my Madang in “De Bron” the old Light House, one of the most beautiful, serene place I saw in the Netherlands. De Bron is a holistic healing center cared by Johan, kind & wise, modern day practical hermit, providing various modality of Healing & therapies, including retreats. It is truly a calm island.
We’d love to welcome you.

Work with me

In regards to my form of therapy, the quality of the relationship between therapist and client is of utmost importance. In this relationship I use my own intuition as most important tool. 

For that reason the first session will always be of an explorative nature, from both sides. This way we can look together if we can reach the intended goal of therapy together. This first session will always be free.